Stall Kolnes Ridesenter

Ridning på Solastranda

Vi på Kolnes er så heldige å kunne benytte Solastranda til ridning. Dette fordrer at vi tar hensyn. Minner om reglene om ridning på stranda både for våre gamle og nye medlemmer.

I følge Friluftsloven har vi ikke lov til å ri på stranda, men Strandloven overstyrer denne og sier at vi kan gjøre dette, hvis vi følger reglene (se under).

Fylkesmannen bestemmer om ridning på strendene skal bli forbudt; dette tas opp til ny vurdering med jevne mellomrom. Får Jæren Friluftsråd mange nok klager fra turgåere på at regler ikke følges, kan ridning bli totalt forbudt! For at dette ikke skal skje på Solastranda ryttere vise hensyn og følge gjeldende regler:


  • Vi kan ri hele året, men kun når det er lite turgåere
  • Ikke ri i sandynene
  • Gå av hesten og dytt tilside møkk på stier som fører ned til stranda


Jæren Friluftsråd mottar en del klager fra turfolk, men bruker skjønn, og er i utgangspunktet positive til at det er hester på stranda, så lenge de viser hensyn og ikke rir når det er mye folk. De presiserer at det er viktig at hestefolk forstår at turfolk ikke nødvendigvis forstår ”hestespråk”; noe som enkelte ganger fører til barn som kommer løpende for å hilse på hesten. Styret henstiller alle ryttere til å vise hensyn og følge reglene slik at vi kan fortsette å ri på stranda.

Welcome