Click here to edit subtitle

Medlemskontingent 2017

Det sendes ikke ut faktura på kontingent, alle er selv ansvarlig for innbetaling.

Frist for fornying av medlemskap er 31. januar hvert år.


INNBETALING AV MEDLEMSKONTINGENT 2017


Kr. 550,- for enkeltmedlem (inkl. Hestesport)

Kr. 800,- for familie (inkl. Hestesport)

Kr. 100,- i halvåret for elever i rideskolen (støttemedlemskap)


Nye medlemmer som melder seg inn etter 1. oktober betaler halv kontingent.


Medlemskontingenten betales til konto: 1503.03.88051

Merk innbetalingen med navn på medlem, ved familiemedlemskap oppgis navn på familiemedlemmene medlemskapet skal gjelde.


Har du spørsmål vedrørende medlemskap, ta kontakt med Carina Brandtzæg ([email protected])


Oppdatert 31.10.2017